Έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία

H ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ έχει συμμετάσχει επανειλημμένα σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με εταιρείες από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε και έχει βραβευτεί για την ποιότητα των έργων της. Παρακάτω φαίνονται τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα και βραβεία της εταιρείας.

Συμμετοχές - Διακρίσεις

2019

2020

Χρυσό Βραβείο στα Concrete Awards 2020

Diamonds of Greek Economy 2019

1996

Πρόγραμμα “Leonardo Da Vinci” (Επαγγελματική κατάρτιση)

Πρόγραμμα “Andromeda” (Διακρατικό Ελλάδος Ιταλίας)

2010

2001

2000

1998

1999

1997

Συμμετοχή στο έργο "Αλληλεπιδράσεις οργανικών & ανόργανων ρυπαντων με αργιλικά περιοριστικά φράγματα σε ελεγχόμενους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων"

17th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition

Πρόγραμμα “Craft-Joule” (Ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε ξενοδοχεία με χρήση ΕΙΒ)

Πρόγραμμα “Energie” (Προώθηση υβριδικών συστημάτων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πρόγραμμα “Interreg II” (Ιταλοελληνικό πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών στον τουρισμό)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας

  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο

  • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με συστήματα αυτοματισμού

Πρόγραμμα “Leonardo Da Vinci”

2016

Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού Προγράμματος IOLICAP για την δέσμευση CO2, με την συμμετοχή 6 χωρών και συντονισμό από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος