Έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία

H ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ έχει συμμετάσχει επανειλημμένα σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με εταιρείες από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν αφορούν τα προγράμματα που παρουσιάζονται παρακάτω.

Συμμετοχές - Διακρίσεις

2010

2001

2000

1998

1999

1997

1996

2019

2020

Χρυσό Βραβείο στα Concrete Awards 2020

Diamonds of Greek Economy 2019

Συμμετοχή στο έργο "Αλληλεπιδράσεις οργανικών & ανόργανων ρυπαντων με αργιλικά περιοριστικά φράγματα σε ελεγχόμενους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων"

17th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition

Πρόγραμμα “Craft-Joule” (Ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε ξενοδοχεία με χρήση ΕΙΒ)

Πρόγραμμα “Energie” (Προώθηση υβριδικών συστημάτων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Πρόγραμμα “Interreg II” (Ιταλοελληνικό πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών στον τουρισμό)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας

  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο

  • Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με συστήματα αυτοματισμού

Πρόγραμμα “Leonardo Da Vinci”

Πρόγραμμα “Leonardo Da Vinci” (Επαγγελματική κατάρτιση)

Πρόγραμμα “Andromeda” (Διακρατικό Ελλάδος Ιταλίας)