Έργα μεταφοράς νερού και αρδευτικά δίκτυα ζώνης 8 περιοχής Πέτα – Κομπότι Ν. Άρτας
Τοποθεσία: Άρτα, Ελλάδα Χρονολογία: 2016-202