Προμήθεια, Εγκατάσταση Πλωτών Φραγμάτων στους Όρμους Αγ. Βλάση (Γιάλασι) & Βαγιωνιάς