Συστήματα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού Υδροδότησης Δήμου Θηβαίων
Τοποθεσία: Θήβα, Ελλάδα

Χρονολογία: 2019